• November

   1

   2021
  ASGJE RRETH NESH, PA NE!

  ASGJE RRETH NESH, PA NE!

  Ne te gjithe sektoret tane industriale, nis fushata 2 javore e Mobilizimit per nje Tranzicion te Drejte. Avancimi teknologjik dhe dixhitalizimi tashme jane nje fakt dhe jane te pranishem neper te gjitha nderrmarrjet industriale, duke çuar keshtu ne teprica forca punetore. Nga ana tjeter, edhe ndergjegjesimi per ndryshimet klimaterike dhe nevoja per dekabornizim brenda vitit

  • May

   22

   2021

  FSPISH me punonjesit e Heceve Ulez-Shkopet

  Kompania Kurum International ka nisur nje reforme per shkak te rehabilitimeve te Heceve, duke nxjerre ne mes te rrugeve disa punonjes te ketyre Heceve. FSPISH eshte ne mbrojtje te punonjesve dhe kunder kesaj reforme e cila s’ka kritere te barabarta dhe te qarta. Punonjesit e prekur nga reforma, por jo vetem, dhe banore te zones,

  • October

   10

   2019
  REZOLUTA “BARAZIA GJINORE DHE SHANSE TE BARABARTA PER TE GJITHE”

  REZOLUTA “BARAZIA GJINORE DHE SHANSE TE BARABARTA PER TE GJITHE”

  Ne Kongresin e 5-te te FSPISH u miratua unanimisht per Rezoluten mbi Barazine Gjinore ne vendet e punes, ku do ti jepet prioritet zbatimit te saj duke synuar dhe ratifikimin e Konventes 190 te ILO, nga shteti shqiptar. Respektimi i te drejtave gjinore, paga te denja per te gjithe punonjesit. KONGRESI I 5-TË I FSPISH-S,

  • October

   7

   2019

  FSPISH-PER NJE TE ARDHME TE SIGURTE NE PUNE!

  FSPISH#MBROJTJE#SIGURI#DINJITET

  • October

   5

   2019
  KONGRESI I 5-TE I FSPISH, 4 TETOR 2019

  KONGRESI I 5-TE I FSPISH, 4 TETOR 2019

  Me 4 Tetor 2019, u zhvillua Kongresi i 5-te i Federates Sindikale te Punonjesve te Industrise se Shqiperise ( FSPISH), ne ambjentet e Tirana International Hotel, Tirane. Ky Kongres mblodhi se bashku rreth 400 sindikaliste dhe te ftuar nga vendi dhe nga Sindikatat Boterore, me te cilat FSPISH bashkepunon prej vitesh. Kongresi i 5-te i

  • January

   1

   2019

  ANALIZA VJETORE E FSPISH-s

    Fjala e kreut Sindikates Industrise Taf Koleci ne mbledhjen e Asamblese se Federates Sindikale teIndustrise ( anetare e KSSH-se) 8 minatore humben jete ne galeri ne 2018, Zoti Ahmetaj mos zvarrit miratimin e statusit minatorit ose protesta deri ne shkarkimin tend Vetëm dy ditë më parë humbi jetën minatori Vasfi Demo nga Pogradeci, duke