TË DHËNA

Emri: Taf Koleci
Ditëlindja: 02 May 1968
Adresa: 272 Linden Avenue, Winter Park
E-mail: [email protected]
Tel: +355 682 144 041

PROFILI

KSSH si një organizatë e të gjithë punëtorëve për të ndryshuar Shqipërinë gjatë këttyre viteve ka bërë ndryshime rrënjësore në të gjithë punën organizuese dhe drejtuese të saj. Këtë e ka arritur nëpërmjet zhvillimeve institucionale brenda organizatës si dhe në saj të një menaxhimi dhe zhvillimi serioz të gjitha resurseve njerëzore dhe ekonomike që disponon, organizon dhe drejton me sukses drejt një sindikate të shekullit të 21, drejt një sindikate europiane me dimensione sociale.
Reformimi dhe demokratizimi në formë dhe në përmbajtje i Statuteve, Rregulloreve dhe marrëveshjeve tona mes kolegësh apo epror-vartës që ndërmori Kongresi i IV KSSH-së tashmë e kanë siguruar pranueshëm dhe mjaftueshëm një demokraci reale të brendshme si dhe një demokraci përfaqësuese.

ARSIMIMI

Universiteti i Tiranës

PROFESIONI

Avokat

STATUSI

Administrator

EKSPERIENCË PUNE

PRESIDENTFSPISH

President i FSPISH

PRESIDENTPRESIDENT

PRESIDENT I FSPISH

THËNIE

  • "Futja e Sindikatës në veprimtari dhe aksione konkrete, me propozime e shfaqje alternativash dhe zgjidhjesh konkuruese, duke zgjeruar demokracinë e brendshme në vendimarrje, duke bërë vendimarrjen transparente si dhe duke rritur efektivitetin e organeve vendimbërëse."

    Taf Koleci
    President / FSPISH