• December

   24

   2021
  • 301
  • 0
  FSPISH – FOR A SAFETY FUTURE IN THE WORK

  FSPISH – FOR A SAFETY FUTURE IN THE WORK

  For all the employees of the Chrome mine, Bulqiz, as well as in the 2 ferrochrome plants in Elbasan and Burrel, a reward has been given by the Albchrome company in the amount of 100,000 ALL. This reward has been achieved thanks to the tireless work of the Trade Union Councils but of course the

  • December

   19

   2021
  • 248
  • 0
  ACTIVITY WITH FSPISH MEMBERS IN MINE CHROME OF BULQIZA

  ACTIVITY WITH FSPISH MEMBERS IN MINE CHROME OF BULQIZA

  Me dt.19 Dhjetor 2021, Sindikata e minatoreve te Minieres se Kromit Bulqize, pjese e FSPISH, organizoi Analizen Vjetore per vitin 2021.Nder problematikat e shqyrtuara ne mbledhje, zuri vend te rendesishem bisedimet e FSPISH-s me kompanine e re, duke siguruar gjithe punonjesit e minieres, qe marredhenia kolektive do te respektohet dhe do te jete primare ne