We are FSPISH

The trade union movement goes along with the development of a country, it serves as criteria to measure this development.
Poverty, major social changes and political, all those associated with demographic movements, are factors that come to the aid-givers work and serve them to put pressure on The trade union movement goes along with the development of a country, it serves as criteria to measure this development.
Poverty, major social changes and political, all those associated with demographic movements, are factors that come to the employers  work and serve them to put pressure on employees. Employers can and they corrupt many people in important positions in order to increase their benefits.
We do not appear when the employee has no choice, we are there with them all the time, we are workers. Our syndicates are active, but we confront a lot of pressure from work-giver and corrupt people everywhere..Employers they can and many people in positions important in order to increase their benefits.
We do not appear when the employee has no choice, we are there with them all the time, we are workers. Our syndicates are active, but we confront a lot of pressure from work-giver and corrupt people everywhere.

 • To ensure a decent work for every employee in the Republic of Albania.
 • To protect trade unionists from the bureaucratic actions of employers.
 • To guarantee the protection of the rights of migrant workers and immigrants.
 • To support the rights of young workers.
 • To ensure the full integration of women in trade union organizations.

MISSION

Guarantee decent work for every employee in the Republic of Albania.

VISION

Strengthen international solidarity with unions in different countries of Europe.

OBJECTIVES

Provide solidarity and support for trade unions and for each occupational union member or part thereof.

WHY CHOOSE US

Employed families.

Years of experience.

Agreement concluded national and multinational.

MISIONI YNË

The trade union movement goes along with the development of a country, it serves as a criteria to measure this development.
We believe that the work is connected with the welfare of the entire nation.
Albania syndicalism is not the same tradition as in other countries of Central or Western.

Poverty, major social changes and political, all those associated with demographic movements, are factors that come in aid employers  and serve them to put pressure on corrupt employees. Employers they can and many people in positions important in order to increase their benefits.
We do not appear when the employee has no choice, we are there with them all the time, we are workers. Our unions are active, but we face a lot of pressure from work-giver and corrupt people everywhere.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 • How can you become member in FSPISH by professions where you work?

  To join FSPISH according to profession where you work you should contact initially chosen in the top sections of the union at the company where you work.

 • Kë mund të kontaktojmë?

  Për t’u bërë pjese e FSPISH ju duhet të kontaktoni sekretaren e përgjithshme të sindikatës ose të dërgoni një e-mail në adresën tonë të email-it [email protected].

 • Çfarë mbështesim?

  Integrimin e plotë të grave në organizatat sindikale dhe promovimin në mënyrë aktive të barazisë gjinore në strukturat e saj vendimmarrëse të të gjitha niveleve.