• October

   10

   2019
  REZOLUTA “BARAZIA GJINORE DHE SHANSE TE BARABARTA PER TE GJITHE”

  REZOLUTA “BARAZIA GJINORE DHE SHANSE TE BARABARTA PER TE GJITHE”

  Ne Kongresin e 5-te te FSPISH u miratua unanimisht per Rezoluten mbi Barazine Gjinore ne vendet e punes, ku do ti jepet prioritet zbatimit te saj duke synuar dhe ratifikimin e Konventes 190 te ILO, nga shteti shqiptar. Respektimi i te drejtave gjinore, paga te denja per te gjithe punonjesit. KONGRESI I 5-TË I FSPISH-S,

  • October

   7

   2019

  FSPISH-PER NJE TE ARDHME TE SIGURTE NE PUNE!

  FSPISH#MBROJTJE#SIGURI#DINJITET

  • October

   5

   2019
  KONGRESI I 5-TE I FSPISH, 4 TETOR 2019

  KONGRESI I 5-TE I FSPISH, 4 TETOR 2019

  Me 4 Tetor 2019, u zhvillua Kongresi i 5-te i Federates Sindikale te Punonjesve te Industrise se Shqiperise ( FSPISH), ne ambjentet e Tirana International Hotel, Tirane. Ky Kongres mblodhi se bashku rreth 400 sindikaliste dhe te ftuar nga vendi dhe nga Sindikatat Boterore, me te cilat FSPISH bashkepunon prej vitesh. Kongresi i 5-te i